top of page

Vinařství Holec

HOLEC.png

Naše vinařství letos oslaví již 77 let od svého (ne)vinného počátku. Mezitím se pod naše vína stihla podepsat již čtvrtá generace, které postupně promlouvaly k vínům. Naše vinice se rozprostírají pod osluněnými vrchy Pálavy, kde obhospodařujeme 9 hektarů vlastních vinic. Velký důraz klademe již na jednotlivé keře ve vinohradech, jež jsou nositeli rodinných tradic a zároveň naším odrazem do krajiny. Ve vínech se snažíme promítnout vzájemnou harmonii a komplexnost jednotlivých odrůd, které podtrhává pálavské podloží plné minerality. I nadále se chceme zdokonalovat a věnovat se stále tomu, co nás naplňuje.

bottom of page